ให้บริการงานออกแบบ ตัดเย็บ เสื้อโปโล เสื้อยืด เสื้อกีฬา เครื่องแบบพนักงานทุกชนิด ผลิตโดยโรงงานมาตรฐานส่งออก ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้คุณ “ไม่พลาด” ที่ใช้บริการของเรา

ขั้นตอนงานออกแบบ

 1. ติดต่อรับสรุปรายละเอียดของงานและความต้องการของลูกค้า
 2. เข้านำเสนอแบบกับลูกค้า
 3. ผลิตตัวอย่างจริง จากแบบที่ลูกค้าเลือก

แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ

 1. ลูกค้ามีโลโก้อยู่แล้วและใช้ตามแบบที่มีเลย ไม่มีค่าบริการ ส่ง draft แรก ภายใน 24 ชม.
 2. ลูกค้ามีโลโก้อยู่แล้วแต่ต้องการแก้ไขแบบ มีค่าบริการ 500 บาท ส่ง draft แรก ภายใน 24 ชม.
 3. ลูกค้าต้องการให้ออกแบบโลโก้ให้ใหม่เลย มีค่าบริการแบบละ 1,000 บาท

สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

 • ถ้าสั่งเกิน 500 ตัว บริการออกแบบให้ฟรี

ขั้นตอนการวัดตัว

 • นัดหมาย วัน เวลา สถานที่
 • ให้ลูกค้ากรอกใบออเดอร์เพื่อยืนยันขนาด

รูปแบบการวัด

 • จัดทำไซส์ตัวอย่างให้ลองสวมใส่ S, M, L, XL หรือ 32, 34, 36, 38
 • วัดตัวโดยช่างเพื่อตัดเครื่องแบบ
 • สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาวัดตัวหรือลองไซส์ได้ทางบริษัทจะมีแบบฟอร์ม วิธีการวัดตัว ซึ่งจะต้องกรอกและส่งกลับมายังทางบริษัท
 • หลังจากเจ้าหน้าที่แนะนําวิธีการเลือกไซส์ให้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใส่ไซส์ตัวอย่างที่กําหนดไว้ได้ทางบริษัทสามารถปรับหรือวัดตัวตัดให้เป็นกรณีไปแต่ต้องอยู่ในดุลพินิจของทางบริษัท

ขั้นตอนการผลิต ส่งมอบสินค้า และมัดจำ


สรุปรายละเอียดทั้งหมดครั้งสุดท้าย

รูปแบบ เนื้อผ้า สี กระดุม จำนวน ขนาด โลโก้

เสื้อผลิตสำเร็จรูป

 • ดำเนินการผลิต ได้ภายใน 20 วัน หลังจากชำระเงินมัดจำ

เครื่องแบบหรือเสื้อสั่งตัด

 • ดำเนินการผลิต ได้ภายใน 45 – 60 วัน หลังจากชำระเงินมัดจำ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากของงาน สามารถยืดหยุ่นได้)


ลูกค้าเก่าวางมัดจำ 30% ชำระที่เหลือวันรับสินค้า
ลูกค้าใหม่วางมัดจำ 50% ชำระที่เหลือวันรับสินค้า

เงื่อนไขอื่นๆ

 • เมื่อได้รับเสื้อหรือสินค้าไปแล้ว พบว่าสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้ากําหนดจากวันที่วัดตัวและระบุในแบบฟอร์มสั่งซื้อ โดยเนื่องจากปัญหาจากการผลิตของบริษัท เช่น ความยาวของกางเกง กระโปรง แขนเสื้อ ด้ายขาด ตะเข็บแตก ซิปแตก กระเป๋าขาด ชุดยูนิฟอร์มที่ได้รับผิดไปจากรูปแบบตามที่สั่งผลิต
 • ทางบริษัทฯ ยินดีบริการดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยกําหนดให้ทางผู้สั่งแจ้งกลับมา ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับมอบสินค้า
 • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งงานที่แก้ไขเสร็จแล้วภายใน 20 วัน นับจากวันที่เข้าไปรับงานที่ผิดพลาด

ลูกค้าของเรา

 • สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All Foundation)
 • สมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
 • บริษัทเอสพีแอนด์พี ภาวี จำกัด
 • โรงแรมคาซ่า เรสซิเด้นท์
 • บริษัทเคพีเอ เรียลเอสเตท จำกัด
 • บริษัทตั้งปณิธาน 2558 จำกัด
 • คณะรัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • บริษัทอดัมส์ เอ็นเตอไพรเซส จำกัด
 • ร้านซัวเถาบางรัก
 • Fresco Organico
 • กองบัญชาการตำรวจสันติบาล1
 • โรงแรมไอวิช , IWish Hotel
 • บริษัท ยูบิส พรีมาเทค จำกัด
 • บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิทจำกัด
 • บริษัทซันไน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัทชินวงศ์ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ยูนิตี้ฟู้ดจำกัด
 • นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YMBA รุ่นที่45สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • บริษัท ไชน่าทราเวล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • TT Corporation., Ltd

Service designing and tailoring polo shirts, T-shirts, sportswear and all kinds of uniform. Manufactured by export-standard factory. Attend to all details so that you “Never Missed” for choosing our service.

Designing Process

 1. Contact for work briefing and client needs.
 2. Present draft design to client.
 3. Make prototype work from the draft client had chosen.

Categorized into 3 Plans

 1. Client already has logo available and use the exact available logo. No service fees. Present first draft within 24 hours.
 2. Client already has logo available but need to modify the design. Service fees is 500 baht. Present first draft within 24 hours.
 3. Client needs complete new logo design. Service fees is 1,000 baht for one design.

Revise work not more than 2 times.

 • Order with 500 pieces or more get free design service.

Measurement Process

 • Arrange an appointment.
 • Have client fill in order form to confirm size.

Measurement Style

 • Make sample size to try on with S, M, L, XL or 32, 34, 36, 38.
 • Measure by tailor to make uniform.
 • For those cannot come to take measurement, we have form and measurement guide to fill and return to us.
 • After advisement how to choose client’s size by our staff, in case client cannot put on standard sample size, we offer to adjust or made-to-measure service case by case at our discretion.

Manufacturing, Delivering and Depositing Procedure

Final Summary Details

Style, Fabric, Colour, Button, Quantity, Size, Logo

Ready-to-Wear

 • Start manufacturing within 20 days after complete deposit transaction.

Uniform or Made-to-Measure

 • Start manufacturing within 45 – 60 days after complete deposit transaction. (Time depends on quantity and difficulty of order. Time is flexible.)

Regular customer deposit 30%. Pay the rest on goods receiving date.
New customer deposit 50%. Pay the rest on goods receiving date.

Other conditions

 • After receiving goods and finding out they are not according to client’s orders on measurement occasion and order form by our own mistake such as length of shorts, skirt and sleeves, torn yarn, split seams, broken zipper, torn pocket and different uniform design from the order,
 • We sincerely service rectifying by client notification within 72 days after receiving date.
 • We present rectified work within 20 days after getting faulty goods at client place.

 

Past Performance

 • Subdistrict Administration Organization Association of Thailand (SAOA)
 • Friendly Design for All Foundation
 • Professional Tourist Guide Association of Thailand
 • SP&P Pavee Co., Ltd.
 • Casa Residence Hotel
 • K.P.A. Real Estate Co., Ltd.
 • Tangpanithan 2558 Co., Ltd.
 • Master of Public Administration, Rangsit University
 • Adams Enterprises Co., Ltd.
 • Suatao Banglak shop
 • Fresco Organico
 • Commander of special branch division 1
 • IWish Hotel
 • Ubis (Asia) Public Co., Ltd.
 • Ubis Primatech Limited
 • My Exhibit Co., Ltd.
 • Sunshine International Co., Ltd.
 • Chinwong Food Co., Ltd.
 • Unity Food Co., Ltd.
 • Students of Master of Business Administration, YMBA batch 45, National Institute of Development Administration
  Quality Express Co., Ltd.
 • China Travel Service, Head Office (Thailand) Co., Ltd.
 • TT Corporation., Ltd.